SP Rachcin
 
  STRONA STARTOWA
  AKTUALNOŚCI
  PUNKT PRZEDSZKOLNY
  NAUCZYCIELE
  "Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT"
  GALERIA
  HISTORIA SZKOŁY
  ORGAN PROWADZĄCY
  WSPIERAJĄ NAS
  SZKOLNE TRADYCJE
  SALA GIMNASTYCZNA
  RACHCIN
  Linki
  PROJEKTY UNIJNE W RACHCINIE
  => ZIEMIA LASOM WYDARTA
  => EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINACH BOBROWNIKI, CZERNIKOWO, WIELGIE I ZBÓJNO
  => PRZEDSZKOLE Z DOBRYM STARTEM
  Kontakt
  Ankiety
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINACH BOBROWNIKI, CZERNIKOWO, WIELGIE I ZBÓJNO
Liderem projektu jest Firma Szkoleniowa Omega Marii Jolanty Wyborskiej z Kikoła realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W RAMACH PROJEKTU PUNKT PRZEDSZKOLNY W RACHCINIE WYPOSAŻONY ZOSTAŁ W NOWE STOLIKI, KRZESEŁKA, STANOWISKO PRACY DLA NAUCZYCIELA, WYKŁADZINĘ, SZAFKI NA ZABAWKI I MEBLE DO SZATNI.
Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki,
Czernikowo, Zbójno i Wielgie -
to już drugi rok za nami…    W trosce o wyrównywanie  szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty firma PANACEUM- OMEGA MARIA JOLANTA WYBORSKA napisała projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja trwa od września 2009 r. W celu zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieciom ze środowisk wiejskich zapewniono docelowo 300 miejsc, tworząc 5 nowych Punktów Przedszkolnych: w Wielgiem, 2 w Osówce, Czernikowie, Klonowie, a w 5 istniejących przedszkolach: w Zbójnie, Działyniu, Bobrownikach, Czernikowie i Rachcinie - wydłużono godziny pracy i wzbogacono o dodatkowe zajęcia: język angielski, rytmikę, porady i prelekcje psychologa.  Do Punktów Przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat, przez 5 dni w tygodniu po 4 godz. dziennie. Projektodawca i Partnerzy zadbali o zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, zatwierdzonych przez Sanepid. Wyposażono je w odpowiednie: meble, sprzęt, pomoce, zabawki, precyzyjnie dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Pomoce w miarę możliwości na bieżąco są uzupełniane.
 Projektodawca ze szczególną troską dobrał kadrę pedagogiczną- są to nauczyciele wychowania przedszkolnego, rytmiki, języka angielskiego, psycholog. Kadra pedagogiczna opracowuje plany pracy na podstawie programów nauczania zatwierdzonych przez MEN, uwzględniając oddziaływanie na wszystkie sfery osobowości dziecka i biorąc pod uwagę jego możliwości rozwojowe, oczekiwania rodziców i środowiska. Ze wszystkich zajęć dodatkowych dzieci korzystają bezpłatnie.
    Ważną rolę w działalności poszczególnych placówek odgrywają rodzice. Biorą oni aktywny udział w cyklicznie odbywających się spotkaniach warsztatowych z psychologiem, doskonalą swoje umiejętności wychowawcze. Wspólnie z nauczycielami przygotowują uroczystości przedszkolne, które cieszą się dużym zainteresowaniem całego środowiska, służą również pomocą podczas wycieczek.
    Każdego dnia dzieci zdobywają wiedzę zawartą w programach wychowania przedszkolnego, realizowaną podczas zajęć dydaktycznych, zabaw, uroczystości przedszkolnych i wycieczek.

                    

Słów kilka o życiu przedszkola….

- Rozpoczęcie roku szkolnego – uroczyste powitanie wszystkich dzieci. Czasem widzimy wielkie przerażenie w oczach dzieci i rodziców, ale po kilku dniach grupa już jest zintegrowana, dzieci mogą pochwalić się pierwszymi wierszykami, piosenkami, pracami plastycznymi. Autorytet pani bardzo szybko rośnie.    
Ważną uroczystością był Dzień Chłopaka – dziewczynki obdarowały swoich kolegów upominkami.
Inny charakter miało spotkanie andrzejkowe- wróżby od prawdziwej wróżki, zabawa w pięknych strojach, słodkości i napoje. To piękna lekcja o tradycjach i wierzeniach ludowych.
 
W grudniu była okazja do spotkania z Mikołajem, były prezenty dla wszystkich i obietnice poprawy zachowania. Dzieci przygotowały program artystyczny, później była wspólna zabawa. Przed świętami nauczyciele z dziećmi i rodzice przygotowali jasełka. To prawdziwy spektakl teatralny:  role do nauczenia, stroje, scenografia, rekwizyty i publiczność.


  

 Kolejna impreza związana z zimą to bal karnawałowy. Była to wielka wspólna dla wszystkich placówek impreza zorganizowana w Szkole Podstawowej w Osówce. Każda grupa przygotowała program artystyczny, obowiązkowo każdy- duży i mały- musiał mieć strój karnawałowy. W imprezie uczestniczyły dzieci i  goście zaproszeni: wójtowie, koordynatorzy, pracownicy, rodzice. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przeprowadzone konkursy z nagrodami. Dla pokrzepienia ciała były pyszne ciasta upieczone przez zdolne mamy, słodycze, owoce i napoje.Wspaniałą okazją do zacieśnienia więzi z rodziną i budowania szacunku były uroczystości z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet oraz Święta Rodziny. Były to spotkania przy herbacie i słodkościach, a podczas Święta Rodziny spotkanie w plenerze, całymi rodzinami. Dzieci przygotowały program artystyczny i upominki, nauczyciele zadbali o przygotowanie konkursów z nagrodami.  Dla wielu była okazja do wyjścia z domu, spotkania znajomych, podziwiania dzieci na tle grupy, poznania warunków w jakich uczą się i bawią najmłodsi.
 
Dobrą formą współpracy okazały się zebrania z rodzicami.  Dzięki nim rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkoli, wspólnie planują uroczystości, utrwalają z dziećmi wiedzę zdobytą podczas zajęć i zabaw. Każda placówka przygotowuje zajęcia otwarte dla rodziców, dzięki którym mają okazję poznać formy i metody pracy z dziećmi, zobaczyć swojego maluszka na tle grupy.    W marcu i kwietniu dzieci poznają zwyczaje ludowe związane z powitaniem wiosny i Wielkanocą. Pod koniec roku każda grupa wyjeżdża na wycieczkę do Torunia, aby uczestniczyć w spektaklu teatralnym w Baju Pomorskim, kinie i zwiedzić piękne stare miasto.
W czerwcu nauczyciele dokonują końcowej diagnozy dzieci i wydają zaświadczenia rodzicom o gotowości  dzieci do podjęcia nauki w szkole.
W lipcu i sierpniu funkcjonuje letnia świetlica dla dzieci- jest to wspaniała forma opieki w okresie najbardziej wzmożonej pracy rodziców.
Punkty przedszkolne dla dzieci wiejskich mogą funkcjonować dzięki pozytywnemu nastawieniu i zaangażowaniu Partnerów gmin: Bobrowniki, Czernikowo, Zbójno, Wielgie i Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin oraz koordynatorów- po jednym przedstawicielu z każdej gminy i Stowarzyszenia.
Więcej na stronie www.przedszkola.omegakikol.pl

                                    PANACEUM-OMEGA
                                     M.J.WYBORSKA                                                                                           
WITAMY !  
  Szkoła Podstawowa w Rachcinie
Rachcin 8a
87-617 Bobrowniki
pow. lipnowski
woj. kujawsko - pomorskie
e-mail spr@interklasa.pl
tel. 791-400-411
 
Reklama  
   
STOWARZYSZENIE  
  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin
Rachcin 8a
87-617 Bobrowniki
powiat lipnowski
woj. kujawsko - pomorskie
 
Stronę odwiedziło już 10 odwiedzający (24 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=